PIKASO - reklama a tlač

Tabule, výstrčky, označenia...

Široký sortiment gravírovaných tabúľ, štítkov, menovky, značenia, upozornenia, informačné systémy, reklamné tabuľky. Na výrobu používame rôzne materiály, od plastov až po ľahké kovy.